Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.vanwellengroup.be

Van Wellen Group N.V. kantoorhoudend op Houtdok Noordkaai, Kambalastraat 14 te 2030 Antwerpen.
 
Door deze internetsite te raadplegen en / of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.
 
Van Wellen Group streeft ernaar u juiste en actuele informatie te verstrekken. Toch kan Van Wellen Group niet garanderen dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig en / of actueel is. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag ook niet gebruikt worden in plaats van advies. Voor advies wijzen wij u door naar ons kantoor.
 
Van Wellen Group behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s en foto's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Wellen Group anders dan voor eigen persoonlijk gebruik. Met eigen gebruik wordt verstaan het in eigendom houden van eventuele grafische of tekstuele informatie vanaf deze site, om deze als referentie thuis te gebruiken.
Het in gebruik nemen van foto's voor andere doeleinden dan privé gebruik, kan alleen in overleg met Van Wellen Group. Zonder overleg zal hiervoor, berustend op het Belgisch recht, aangifte worden gedaan.
 
Van Wellen Group heeft het onbeperkte recht alle informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Op deze internetsite en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.