Duurzaamheid in de haven (VWG)

25/06/2020 - Bron: MLSO

Van Wellen Group is de eigenaar van verschillende gebouwen in het havengebied in en rond Antwerpen, waaronder vier gebouwen in de Waaslandhaven. Om hun steentje bij te dragen aan de duurzaamheid van de haven investeerden ze eind 2019 flink in groene energie.

Door middel van zonnepanelen kan het bedrijf nu soms meer groene stroom opwekken dan hun klanten, al is dat niet zozeer de bedoeling. Verspreid over hun sites in de Waaslandhaven werd eind 2019 in totaal maar liefst 50.820 m² aan zonnepanelen in gebruik genomen, goed voor 3000 kilowatt piek. Concreet gaat het over Keetberg Logistic Center, waar Pioneer Europe NV en Yusen Logistics BV gevestigd zijn en waar 30.500 m² aan zonnepanelen geinstalleerd is.

Op de daken van Van Moer Logistics in het Deurganck Logistic Center en op Hazop ligt respectievelijk 10.000 en 3.200 m² zonnepanelen. Tenslotte is het dak van Waasland Cargo Center, waar C. Steinweg Belgium NV opereert, voorzien van 7.120 m² zonnepanelen.

Daardoor halen we een autoconsumptie van rond de 50%, zegt commercieel directeur Van Wellen Group Raf Michiels. "Het doel van de zonnepanelen is om de operationele kosten van onze gebruikers op termijn te verlagen. Die investering, van zo'n 3 miljoen euro op linkeroever alleen al, omvat naast de zonnepanelen ook de vernieuwing van bepaalde hoogspanningscabines. Zo houden we onze infrastructuur up to date en zo rendabel mogelijk voor onze exploitanten. We waren enkele jaren geleden al klaar om zonnepanelen te plaatsen maar was de capaciteit van het hoogspanningsnet nog niet toereikend".

Nog goed voor het rendement is dat een groot deel van de panelen oost-west gericht is, terwijl zonnepanelen vaker naar het zuiden gericht worden. Zo is er 's ochtends vroeg al sneller inschijn van de zon op de panelen en kan er ook tot 's avonds laat stroom opgewekt worden via het zonlicht. Het voordeel daarvan is dat de productie meer gespreid wordt over de hele dag. Zo blijft de hoeveelheid stroom die terug op het net moet worden gezet beperkt tot een minimum.

 

 

 

MLSO