'Van Wellen Group, Storage & Project Management', info@vanwellengroup.be, T: +32 3 229 19 00

Groen Logistiek Park

In tijden van toenemende verkeersdrukte en milieuproblematiek slaan zij de handen in elkaar met de Scheepvaart NV en DP World om een constructieve 'groene oplossing' aan te bieden.

 

groen logistiek parkSamen ontwikkelen zij een satellietterminal net buiten de congestiegordel rond Antwerpen. Door de containers per binnenschip naar de Antwerpse Haven, Rotterdam of Zeebrugge te verschepen, ontlasten ze de wegen rondom Antwerpen en het hinterland.

 

Hernieuwbare energie

hernieuwbare energie Antwerp Express Port

Tevens zal de terminal naar hernieuwbare energie toe, erg vooruitstrevend zijn. Windmolens zullen de site voorzien van energie, er wordt met duurzame materialen gewerkt, we proberen zo veel mogelijk natuurlijk licht binnen te brengen, de hoogste isolatienormen worden gehanteerd,... alles zal in het werk gesteld worden om zo 'groen' mogelijk te ondernemen.

 

Antwerp Express Port, een 'groen logistiek park' in ontwikkeling.....